BOREN, ilgili kamu ve özel sektör Ar-Ge ve sanayi kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyon sağlamak suretiyle Bor alanında proje ve programlar yürütmekte ve desteklemekte, Bor ile ilgili bilimsel yayınlar yapmakta ve etkinlikler düzenlemekte ve Bor ürünlerinin ticarileşmesine yönelik faaliyetler yürütmektedir. Farklı disiplinlerde yer alan ve disiplinler arası çalışmayı gerektiren Bor alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının gelişimini desteklemek ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacıların Bor ile ilgili konularda çalışmalarını özendirmek amacıyla düzenlenen BOREN Bor Bursu Konulu Çağrısı (2019-BK1) kapsamında, öncelikli konularda yurt içinde Akademik Tez/Bilimsel Araştırma çalışması yürüten yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılara Bor Bursu vermektedir.

Daha fazla bilgi için: #