1969 yılında resmen kurulan TKV, resmi kuruluşundan iki yıl evvelinden yani 1967 yılından beri ve 43 yılı aşkın süre içerisinde, kırsal alana yönelik birçok çalışmayı başarıyla sürdürmüştür. İlk çalışmasına, 1967 yılında Tarsus'un dağ köylerinde kırsal işletme bazında küçük ölçekli olmasına karşın entegrasyonlarla hacim kazanmış gelir getirici projelere ilişkin pilot nitelikli ilk deneme ile başlayan TKV, çalışmalarını etkinlikle yaygınlaştırma imkanı bulmuştur. TKV şu anda 14 İl'de kırsal kalkınma faaliyetlerine yönelik olarak hizmet sunmaktadır. Bu iller, 9 GAP Bölgesi illeri ile Ankara, Kars, Ardahan, Diyarbakır illerini kapsamaktadır. ) GAP ilinde ise GAP- BKİ ile gerçekleştirmiş olduğu protokoller çerçevesinde etkin kırsal kalkınma çalışmalarına destek sağlamaktadır.

Daha fazla bilgi için: http://www.tkv-dft.org.tr/