Türk Sanayicileri Ve İş İnsanları Derneği

İstanbul
1971

Daha fazla bilgi için: #