1948 yılında kurulmuş olan ve kamu yararına çalışan bir dernek olan Türk Matematik Derneği’nin amacı matematikle ilgili bilim dallarının gelişmesini ve yurt içinde yaygınlaşmasını sağlamak, ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlarda matematiğin ve matematikçinin katkısını arttırmak, orta ve yüksek öğretimde matematik eğitiminin çekiciliğini, düzeyini ve etkinliğini yükseltmektir. Dernek, o dönemde İstanbul ve İstanbul Teknik Üniversitelerinde görev yapan aşağıdaki değerli bilim adamları tarafından kurulmuştur:

Daha fazla bilgi için: http://tmd.org.tr/language/tr/