Toplumsal, mesleki eğitimi ve araştırmaları destekleyerek Türk halkının kalp-damar sağlığını korumaktadır. Türk Kardiyoloji Derneği tüzüğünde belirtilen amaçlara uygun olarak hekimlere yönelik kardiyoloji alanında hazırlamış olduğu kılavuzlar, bilimsel ve eğitimsel aktiviteler, bilimsel yayınlar ve uluslararası organizasyonlar ile etkinliklerini vakıf gerçekleştirmektir.

Daha fazla bilgi için: https://www.tkd.org.tr