Sığınmacılar Ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği

Ankara
1995

20 yılı aşkın süredir, SGDD-ASAM kendisini, mültecilerin ve sığınmacıların Türkiye'de karşılaştıkları sorunlara çözüm yolu bulmaya, birincil ihtiyaçlarını karşılamaya ve temel hak ve hizmetlerden yararlanmalarını sağlamak için destek vermeye adamıştır. Kuruluşundan bu yana SGDD-ASAM, çatışma bölgelerinden gelen sığınmacılara ve mültecilere psiko-sosyal destek sağlamaktadır.

SGDD’nin vizyonu, tüm sığınmacı ve göçmenlerin temel hak ve hizmetlerde yararlanabildiği ve yerel halkla uyum içinde yaşayabildikleri bir yer yaratmaktır. SGDD, sığınmacı ve mültecilerin güvenliği ve refahı için çaba gösterir.

SGDD’nin misyonu;

  • Temel hak ve hizmetlere erişim sağlamak,
  • Sağlık, psiko-sosyal ve hukuki danışmanlık sağlamak,
  • Koruma sağlamak,
  • Kaynakları seferber ederek hassas durumdaki kişilere yardım sağlamak (barınma, mali destek vb.),
  • Sosyal uyum ve kamu huzurunu güçlendiren ve toplumsal farkındalığı arttırmayı amaçlayan faaliyetler düzenlemek,
  • Mülteci ve hukuk alanlarında akademik çalışmalara katkıda bulunmak,
  • Kanun yapma usullerine katkıda bulunmak,
  • Sivil toplum kuruluşlarını ve kamu kurumlarını istatistiksel veri, ihtiyaç analizi ve göç eğilimi konusunda bilgilendirmek,
  • Yerel ve kamu kaynaklarını, sığınmacı ve göçmenlerin yararına harekete geçirilmesini sağlamak.

Daha fazla bilgi için: https://sgdd.org.tr/