Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin teminatı olan gençleri; milli ve manevi değerlerine bağlı, Büyük Önder Atatürk'ün çizdiği yolda önderlik kişiliğini ve vasıflarını kazandırarak, ülkemize ve tüm insanlığa yararlı bireyler olarak yetiştirmektir. Bu anlayışla ülkenin ve özellikle gençliğin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, gerekli faaliyetlerde bulunmak, sosyal imkânları sağlamak, maddi ve manevi yardımlarda bulunmak, başarıyı ödüllendirmek ve teşvik etmek suretiyle toplumun kalkınmasında üzerine düşen görevi yapmaktır.

Daha fazla bilgi için: http://www.semayazar.org.tr/tr,75/burslar.html