Rüştü Akın Vakfı Ülkemizin eğitim, sağlık, bayındırlık ve sosyal konulardaki gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, Rüştü Akın, Nuri Akın, Ragıp Akın ve S. Füsun Yönder tarafından, 1986 yılında kurulmuştur.

RÜŞTÜ AKIN VAKFI,  “başarılı, fakat maddi olanaklardan yoksun” gençlere karşılıksız burslar vererek, bilgili ve çağdaş bir toplum oluşturma amacına hizmet etmektedir.   

Maddi imkandan yoksun olduğunu belgelerle beyan eden ve belirlenen başarı kriterlerine sahip öğrenciler burs için başvuruda bulunabilirler. 

1990- 1991 Eğitim- Öğretim döneminden itibaren Vakıf tarafından verilmekte olan bursların türleri şunlardır: 

A. Yüksek Lisans Bursları
B. Yükseköğretim Bursları
C. İlköğretim ve Ortaöğretim Bursları
D. Doğal Afet Bursları

Burs Başvurusu İçin Aranan Başarı Kriterleri:

Lisans öğrencileri: 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 genel not ortalamasına sahip  olan adaylar arasından başarı ortalaması sıralamasına göre önde olan aday değerlendirmeye alınır.

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri:  5 üzerinden en az 4 genel not ortalamasına sahip olan adaylar arasından başarı ortalaması sıralamasına göre önde olan aday değerlendirmeye alınır.

Daha fazla bilgi için: http://www.rav.org.tr/default.asp