1993 yılından bu yana Rumeli Eğitim Vakfı olarak okumuş oldukları okullarda başarı gösteren fakat maddi imkansızlıklardan dolayı sıkıntı çeken ve maddi desteğe ihtiyacı olan Rumeli kökenli öğrencilere burs vermektedirler. Üstün Başarı Bursları, Yüksek Öğrenim Bursları, Yüksek Lisans Bursları, Doktora Bursları kategorilerinde burslar vermektedirler. Başta Rumeli kökenli ve şehit ailelerinin orta dereceli okullardan mezun olup maddi yetersizliklerden dolayı üniversite veya yüksek okulllarda okuma olanağından mahrum kalan öğrencilerin her türlü eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için burs vermektedirler. Okudukları okullarda parmakla gösterilecek şekilde başarılı olan Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı başarılı öğrencileri ödüllendirmek, maddi ve manevi yönden de destek olmak amacı ile üstün başarı bursları vemektedirler.

Daha fazla bilgi için: http://www.rumeliegitimvakfi.org/index.php?et=anasayfa&bt=1