Ulu Önder Atatürk, eğitim hizmetlerinde katılımcı bir anlayışın hâkim olması gerektiğini öngörmektedir. Bu anlayışın gereği olarak, millî eğitim hizmetlerinin, millî eğitim amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda sağlanabilmesinin desteklenmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı’nca bir vakıf kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. 1960’lı yıllarda Almanya’ya gidecek olan işçilerimizin hizmet öncesi eğitimden geçirilerek; bu ülkeye gönderilmesini sağlayacak bir program, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Almanya arasında imzalanan bir anlaşmayla yürürlüğe konulmuştu. Bu amaçla kurulan fonun T.C Merkez Bankası’ndaki hesabında 1.296.000 Alman Markı toplandığı görülmüştür. Dönemin Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, böyle bir vakfın kurulmasının çok isabetli olacağı, Vakfın Bakanlığın bünyesindeki tüm birimlere destek verebilecek nitelikte yapılanması ve hazırlıkların bu çerçevede yürütülmesi talimatını vermiştir.

Daha fazla bilgi için: https://www.mev.org.tr/Default