Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı

İstanbul
1994
Amacımız: Ülkemizde; Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanatın Gelişmesine, “Çağdaş Düzeye” Ulaşmasına katkıda bulunmaktır.

Daha fazla bilgi için: http://www.ktev.org/