İTÜ Geliştirme Vakfı, başta İstanbul Teknik Üniversitesi olmak üzere kamuya yararlı hizmetlerde bulunmak üzere 1993 yılında kurulmuştur. İTÜ Geliştirme Vakfı, İstanbul Teknik Üniversitesi ile adında ve amacında İTÜ bulunan tüzel kişiliklere sahip tüm kuruluşlar arasında dayanışma ve koordinasyonu sağlayan, bu kuruluşların ortak amaçlarını daha etkin bir şekilde gerçekleştirmelerine güç katan bir çalışma yöntemi uygulamakta, bu bağlamda büyük ölçüde amacına ulaşmış ve İstanbul Teknik Üniversiteliler arasında ve ayrıca İTÜ dostlarının da katılımı ile büyük bir dayanışmanın yaşanmasını sağlamış bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için: https://www.itugvakif.org.tr/