İstanbul Sanayi Odası Vakfı

İstanbul
1994
İstanbul sanayicisinin bilgi, tecrübe ve iş yeteneklerinden yararlanarak ülkemizin kültürel, bilimsel, sosyal ve ekonomik gelişimine katkılar sağlayacak girişimlerde bulunmakta ve sanayi üretimini kapsayan konularda özellikle mesleki eğitim ve sanayi işbirliğini öngören çalışmalar sürdürmektedirler.Ülkemiz için diğer dünya ülkelerine oranla büyük avantaj olan genç ve dinamik nüfusun sürdürülebilir kalkınmada büyük rolü olduğu ve toplumsal refahın artmasında önemli bir unsur oldukları düşüncesindelerdir. Bu bilinçle, başarılı öğrencilere burs desteği, aldıkları eğitimle ilgili endüstri stajı imkanı, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek katkı sağlamaktadırlar. Vakıf, üyelerinin destek ve yönlendirmesiyle, resmi senedi doğrultusunda ve imkanları dahilinde ve sistemli bir program çerçevesinde ülkemizin eğitim ve sosyal konulardaki sorunlarına destek olmak için bütün gücüyle çalışmaya devam etmektedir.

Daha fazla bilgi için: https://www.youtube.com/embed/aciEtPxFk6I