İstanbul Araştırma Ve Eğitim Vakfı

İstanbul
2009

Vakfımızın temel gayesi üstün başarılı lisans ve lisans üstü öğrencilerini çağdaş dünyanın gerekleri doğrultusunda desteklemektir. Bu desteğin sonucunda Doğu'nun ilmi geleneğini hakkıyla hazmetmiş ve Batı'da ki ilmi gelişmeleri yakından takip edebilecek ve toplumumuzun meselelerini dert edinmiş ilim adamları yetişecektir. Vakfımızın desteklediği öğrencilerin, ülkemizin ve dünyanın karşılaşmakta olduğu kültürel ve sosyal problemlere etkin ve nitelikli çözüm önerileri sunabilecek donanıma sahip olmaları arzulanmaktadır. Bu bağlamda, öğrencilerimizin uluslar arası düzeyde akademik çalışma yapabilecek derecede çalıştığı alanlara hakim olmaları ve kültürümüzü tüm dünyada gereğiyle temsil edebilmeleri istenmektedir.

Daha fazla bilgi için: #