İsmaıl Özseçkın Vakfı

İstanbul
2004
nsanlara faydalı olmak, hayırla yâd edilmek, gök kubbede hoş bir sada bırakmak hepimizin başta gelen arzularındandır. Bu arzu, müntesiplerini böylesi yüce duygulara teşvik eden dinî emir ve tavsiyelerle de birleşince vakıf müessesi meydana gelmiştir. Temelinde yardımlaşma prensibinin yer aldığı vakıflar, sosyal hayatımızın bir çok alanında hizmet etmeye devam etmektedir. Vakfımız ÖSEV de kuruluş gayesi olan sağlık ve eğitim alanlarında çalışmalar yapmaktadır. İnsan olarak varlığımızı devam ettirmemiz sağlığımızı korumamıza bağlıdır. Güçlü, birlik ve beraberlik içinde bir devlet olarak var olmamız da iyi yetişmiş, kendine, ailesine, ülkesine ve insanlığa faydalı gençler yetiştirmemizle mümkün olabilir. İşte bu sebeple, vakıf olarak gençlerimize büyük önem veriyor onların her birinin birer “vakıfgenç” olarak yetişmesi için azami gayret sarfediyoruz. Nedir vakıfgenç? Nasıl vakıfgenç olunur? Vakıfgenç, iyi yetiştişmiş, kendisine, ailesine, ülkesine ve tüm insanlığa faydalı olan gençler demektir. Vakıfgenç olabilmek için her şeyden önce, vakıf ruhunu benimsemek ve bu bilinçle yaşamak gerekir. Ancak diğer önemli şartı da, vakfetmeye kendinden başlamaktır. Vakıfgenç olmaya, kendisini vakfedilecek bir değer haline getirmekle başlamalıdır.

Daha fazla bilgi için: http://ismailozseckin.org