Hüsnü M. Özyeğin Vakfı

İstanbul
1990
Vakıf, akademik başarısı yüksek ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs desteği sunarak başlamışve bu kapsamda bugüne kadar 13,000’den fazla burs sağlamıştır. Eğitim alanında kız öğrenci yurdu, sağlık alanında rehabilitasyon merkezleri ,ve toplam 64 bağış yatırımıyla her yıl 30.000 öğrencinin faydalanması sağlanmıştır. Aynı zamanda Marmara depreminden sonra İstanbul’da 4 ilköğretim okulu güçlendirildi ve okullara 4.000 bilgisayar bağışlandı ve Galata Mevlevihanesi’nin restorasyonunu üstlenmiştir. Vakıf, kız yurtlarında barınan genç kızlara yönelik özel yaşam becerileri eğitim programıyla, 5.000’e yakın genç kızımızın gelişimleri desteklemeye devam etmektedir. Yoksullukla mücadele çalışmalarında, kırsal alanı önceliklendiren Vakıf, Bitlis ve Kilis illerinde 14 köy ve 5 mezrayı kapsayan entegre bir kırsal kalkınma programı ile 4.000 kişinin genel refahını artırmak için kapsamlı bir kırsal kalkınma programı sürdürmektedir.

Daha fazla bilgi için: http://www.husnuozyeginvakfi.org.tr/en/