Heinrich Böll Stiftung Derneği

İstanbul
1994
Heinrich Böll Vakfı Türkiye Temsilciliği, insan haklarını ve özgürlüklerini koruma amacıyla Türkiye'deki etnik, dini ve cinsiyet temelli ayrımcılığa karşı sosyal barışı ve eşit hakları savunan bir demokrasi kurmak istiyor. Öncelikli hedefleri; özgürlükçü, şeffaf ve katılımcı bir demokrasi anlayışını desteklemektir.Mart 2008'den bu yana, Heinrich Böll Vakfı Türkiye Temsilciliği, kırsal kalkınma ve enerji verimliliği, sürdürülebilir enerji alternatifleri alanlarında bir burs programı yürütmektedir. Burslu öğrencilerden beklentileri, bu konular hakkında yazdıkları tezlerin organizasyonun temel ilkeleri ile uyumlu olması, ilgili sosyo-politik bir katılım sergilemesi ve alana yüksek düzeyde bilimsel katkı sağlamasıdır.

Daha fazla bilgi için: #