Güney Eğitim Vakfı, 1994 yılında maddi olanaklardan yoksun; başarılı üniversite öğrencilerine burs vermek amacı ile kurulmuş köklü bir vakıftır. Siyaset ve dini öğelerin dışında kalarak tek amacı üniversite öğrencilerine burs vermeyi amaç edinmiş vakıf, üyeleri ve gönüllü destekçileri sayesinde bugün güçlü bir kurum haline gelmiştir. Güney Eğitim Vakfı, gençlerimize karşılıksız burs vermektedir. Vakfın sınırlı imkânlarla, üyelerden ve hayırseverlerden sağladığı maddi katkılar; en fazla ihtiyacı olan, en başarılı öğrencilerin öncelik sırasına göre, çok titiz araştırmalar sonrasında, hakkaniyet ölçüsünde, sınırlı olan desteği, ihtiyacı olan çoğunluğa dağıtmaya çalışmaktadır.

Daha fazla bilgi için: http://guneyegitimvakfi.org.tr/