1987 yılında dernek tüzüğü hazırlanarak 12 kişilik kurucular kurulu tarafından imzalanmış, valiliğe sunularak dernek tüzelkişiliğini kazanmıştır. Ancak tüzükte şube açma yetkisi de olduğundan, mevzuata göre şube yetkisi olan derneklerin doğrudan İçişleri Bakanlığı tarafından denetlenmesi nedeniyle araştırmalar da 1988 yılına sarkmıştır. 1989 yılına kadar kurucu yönetim tarafından yönetilen dernek, 1989 yılında ilk olağan genel kurulunu yapmıştır. İlk adresi Üsküdar Bağlarbaşı, Gazi Cad. NO:15’de hemşerimiz Diş Hekimi Sayın İbrahim KODAN tarafından tahsis edilen yerde olan, ancak genel kurul günleri kullanılan adreste çalışmalarına başlamış, ancak daha ziyade kurucu yönetim kurulu üyelerinin iş yerlerinde yapılan toplantı ve çalışmalarla 1994 Mayıs ayında Beşiktaş, Yıldız da beş katlı bir bina satın almış, 03.10.1994 tarihinde de tapu sahibi olmuştur. Adresini daha sonra bu binaya taşımış ve yaklaşık 6 yıl çalışmalara buradan devam edilmiştir. Daha sonra bu mülkü satarak 06.09.2000 tarihinde bugünkü binalarını almıştır. Halen çalışmalarına kendi mülkü olan bugünkü taşınmazda devam etmektedir.

Daha fazla bilgi için: http://www.fatsalilardernegi.org/