Elele Sağlık, Eğitim Ve Yardımlaşma Vakfı

İstanbul
2020

Başta imkân ve fikirler olmak üzere, maddi ve manevi her değeri paylaşmanın toplumda yapıcı değişimlerin temeli olduğu düşüncesi ile hareket ederek, eğitim ve sağlık alanında toplum yararına hizmet etme vizyonu ile hareket eden ESEV, ulusal ve evrensel hukuk kuralları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin dünden bugüne ulaşan tüm ilkeleri ile Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temelini oluşturan ‘Çocuğun Yüksek Yararı’nı çerçeve prensipler kabul ederek, çocuğa saygıyı her alan ve anlamda ön planda tutan, her tür etnik ve ideolojik tanımlanmanın dışında ve üstünde kalan, toplumun tüm unsurlarını kucaklayarak ve bir araya getiren, yapıcı, pozitif, şeffaf, benimseyici, birleştirici ve tutarlı bir anlayışla çocuklar ve gençler için her alanda çözümler üretmeyi kurumsal duruş olarak benimseyen, tüm STK’lar, yerel yönetim ve kurumlarla ve toplumun her öğesiyle dengeli ilişkiler kuran örnek bir sivil toplum kuruluşu olmayı hedeflemektedir.

Daha fazla bilgi için: www.esev.org.tr