EÇEV, eğitim sistemindeki niceliksel sorunlardan çok eğitimin niteliğine odaklanmış ve bunu bilimsel ve çağdaş eğitimin değerleri çerçevesinde tanımlamıştır. Bu yaklaşım ile EÇEV, çağdaş ve evrensel kültür değerleriyle donanmış, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çoğulcu bir toplumda yaşamasını bilen, bilimsel düşünen, sorgulayıcı, kendisiyle ve yaşadığı toplumla barışık, emeğe saygılı, katılımcı, üretken ve demokratik yaşamı özümsemiş, edindiği bilgiyi kullanabilen, devamlı öğrenebilen, kendini geliştirebilen bireylerin yetişmesine destek verir ve buna yönelik eğitim programlarını yaşama geçirerek eğitim sistemine katkıda bulunmayı amaçlar.

Daha fazla bilgi için: https://www.youtube.com/embed/3SxMFaFrJBY