Ulaşmak istediğimiz yer diyaloğun çözüm olduğu bir dünya.Diyaloğun çözüm olduğu bir dünya misyonu ile Dem Derneği olarak amacımız toplumsal zıtlıklar arasında diyalog alanları yaratmak ve bu alanlarda deneyimle keşfettiğimiz meselelere sürdürülebilir çözümler üretmek.İlk faaliyet alanımız ise işiten toplum ile sağır toplum ve işitme engelliler arasında acıma duygusundan uzak ve istihdamı destekleyen diyalog alanları.

Daha fazla bilgi için: #