Ülkemizin insan haklarına dayalı kalkınmasına hizmet eden, özgüvenli olduğu kadar sınırlarını bilen, uluslararası başarıları olan insanların çoğunlukta olduğu bir ülke haline gelmesi amacıyla, kendini bilen, değer bilgisine dayanarak değerlendirebilen, değerli amaçlar için yaratıcı, sorumluluk sahibi insanların yetişmesine katkıda bulunmak için eğitimin niteliğini artırmaya yönelik programlar geliştiriyor ve bunları uyguluyoruz.

Karmaşık problem çözümü, eleştirel düşünce, yaratıcılık ve başkaları ile beraber çalışabilme ve duygusal zeka gibi temel yeteneklerin gelişimi için yaratıcı ve kültürel eğitimin desteklenmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Gençlerin okul başarısını etik değerlere dayalı, dengeli ve verimli bir yaşam biçimine dönüştürmelerini önemsiyoruz. Bu gerekçelerle, 2007 yılından bu yana, 15-24 yaş arası gençler için eğitimin niteliğini artırmaya yönelik programlar geliştiriyor ve bunları uyguluyoruz.

Daha fazla bilgi için: https://www.youtube.com/embed/Atyp8ujWccw