Vakıf, Türk toplumunun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmaktadırlar. Maddi imkanları ölçüsünde dini, sosyal, ve kültürel konularda hayri hizmetlerde bulunmaktadırlar. Çeşitli fakülte, yüksek okul, lise ve dengi okullarla kurslarda okuyan öğrencilere burs vermek, bunlar için yurtlar açmak, işletmek, kiralamak veya yurt bulmak, eğitim, kültür, sanat, sağlık, spor ve turizmin gelişmesi ve etkin düzeyde bu hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamaktadırlar.

Daha fazla bilgi için: http://www.baldanervakfi.com/