Azerbaycan, Güney Kafkasya bölgesinde, Güneybatı Asya ve Güneydoğu Avrupa'nın kesişme noktasında yer alan bir ülkedir. Resmi dil Azericedir; ayrıca Rusça, İngilizce ve Türkçe yaygın olarak kullanılmaktadır. Kültürel anlaşmalar kapsamında Azerbaycan Hükümetince çeşitli burslar tahsis edilmektedir.

Daha fazla bilgi için: #