Gençlerin kendilerini geliştirme süreçlerine katkı sağlayabilmek kurumun en önemli hedeflerinden biridir. Bunun ışığında öğretim hayatında başarılı gençlerin Üniversite eğitimleri döneminde maddi olarak destek vermek kadar onların; sosyal ve kültürel açıdan da gelişmelerine katkı sağlayacak projeler ve eğitimler düzenlemektedirler. Aklı ve bilimin ışığında sorgulayan, insanlık ve ülkesi için iyi bir gelecek hayal eden, toplumsal sorunlara duyarlı, iletişim becerileri gelişmiş, öz-değerlerine saygılı, düşünen, üretken, uzlaşmacı, ileri görüşlü, sorumluluk ve öz güven sahibi, saygılı bireylerin yetişmesi adına destek verip, yol göstermektedirler.Mentörlük programımız ile her daim onların yanında olup, sanata ve spora katılımlarını sağlamaktadırlar.

Daha fazla bilgi için: https://www.youtube.com/embed/_GF8