Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu

Ankara
1983
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Anayasamızın 134. maddesi gereğince 2876 sayılı kanunla; Atatürk’ün direktifleriyle 1931 yılında kurulan Türk Tarih Kurumu ve 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu’na Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi’nin ilavesiyle kamu tüzel kişiliğine sahip olarak 17.8.1983 tarihinde kurulmuştur. Bünyesindeki Kurumlar Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi’dir.

Daha fazla bilgi için: #