Ardahan Posof Kültür, Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği

İstanbul
1996
Ardahan Posof Kültür, dayanışma ve yardımlaşma derneği 1996 yılında, çok güç imkanlar dahilinde mülkiyeti derneğe ait olarak kurulmuş olup amacı; hemşehrilerine sosyal ortam hazırlamak, birlik ve beraberliği pekiştirmek ve yardımlaşma duygularını yaşatmaktır. Posof yöresine ait, örf adet kültür gelenek ve göreneklerini hep birlikte yaşamak ve yaşatmaktır.

Daha fazla bilgi için: http://www.posofdernegi.com/