ALİKEV, Ali İsmail Korkmaz'ın anısını yaşatmak ve onun "toplum için gençlik" düşünü hayata geçirmek amacıyla gençlerin toplumsal fayda sağlayan etkinliklerde yer alarak daha ön yargısız, daha çatışmasız, daha estetikçi, daha sosyal bireyler haline gelmelerini amaçlar.

Daha fazla bilgi için: #