Amacımız, "bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamaz’’ görüşünden hareketle, herhangi bir karşılık gözetmeksizin toplumun her kesimini değişik konularda bilgilendirmek, toplumdan aldıklarını topluma vermek, topluma yararlı olabilmek için çok kazanan, popüler veya yetkili konumda olmadan da bir şeyler yapılabildiğini göstermek, bir sivil toplum örgütü olmak, bir ihtisas kurumu olmaktan öte toplumun eksikliğini duyduğu konuları belirlemek ve bu konularda projeler üretmektir.

Daha fazla bilgi için: #