İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği

İzmir
2006