• Form Açıklaması

  • Temel Bilgiler

  • Başvuru Formu

  • Başvuru Belgeleri

Temel Bilgiler

Carnot Üstün Başarı Bursu

Tümü

Herhangi Bir Kurumdan Burs veya Kredi Alınabilir.

Bu Burs Geri Ödemeli Bir Burs Değildir.

10.000EUR

Bu burs tek seferlik verilmektedir.

21.04.2021

03.05.2021 23:59

Kabul edilmek için adayların üç kriteri sağlamaları gerekir bunlar:

  1. İlgili lisans programlarından (Uygulamalı Matematik, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği vs.) mezun olmuş olmak.
  2. Üniversitenin uluslararası kuruluşların sıralamalarında sıralama edinmiş olmaları (THE,QS,ARWU en az sıralamalarından birinde üniversitenin yer edinmiş olması gerekmektedir. Duruma göre QS,CS,ARWU gibi kurumların Bilgisayar Bilimi alanındaki yaptığı sıralamalarda BRICS, Arap Bölgesi, EECA gibi lokal sıralama çeşitleri de kabul edilecektir.)
  3. Adayın genel not ortalamasının en az 3.5/4 olması veya mezun olduğu grubun ilk %10'u içerisinde yer alması (%10 içerisinde yer aldığında dair üniversiteden resmi bir belge sunulmalıdır. Örneğin üniversitenin bu beyanı doğrular imzalı damgalı kağıdı, genel not ortalamasına bağlı bir liste, referans mektubu gibi) 

gerekmektedir.

Adayların ,doktora yapmak için sahip oldukları motivasyonu anlattığı kısa bir açıklayıcı yazı ve muhtemel özelleşmek istedikleri alan zorunludur.

Aday tercihi ve bursların dağıtımında tek önemli kriter; adayların transkripti, motivasyonları ve mezun oldukları üniversitelerin tanınırlığıdır.

EURECOM çeşitli üniversitelerin oluşturduğu bir konsorsiyumdur. Bu üniversitelerin bünyesinde 3 veya 4 dönem üniversitenin sunduğu alanlarda yüksek lisans yapmak isteyen adaylara sağlanan burs desteğidir. Başvuran adaylardan 2'sine 10.000€ 16'sına 5.000€ tek seferlik burs verilecektir. 

Başvurular online yapılacaktır. Bursa başvurmadan önce yüksek lisans başvurusu yapılarak üyelik açılmalıdır. 

Not: Bu burs program ücretinde indirim sağlayan birtakım başka burslarla birleştirilemez.

Not: Burs 2021/22 yılı için geçerlidir herhangi bir sebeple daha sonraki yıllara aktarılamaz. Bursun ödenmesi öğrenci geldikten sonra, Kasım/Aralık 2021 içerisinde olacaktır. O zamana dek bursiyer konaklama, vize, program ücreti vs. gibi harcamaları kendisi karşılayacaktır.

Not: Kabul edilen bursiyerler, resmi bildirimin akabindeki 2 hafta içerisinde olumlu dönüş yapmak zorundadırlar

Tümü

Tümü

Tümü

Tümü

Tümü

Tümü