• Form Açıklaması

 • Temel Bilgiler

 • Başvuru Formu

 • Başvuru Belgeleri

Temel Bilgiler

Tohum Otizm Vakfı Bilgi Teknolojileri Sorumlusu

1 Yıl (2 Kasım 2020- 28 Ekim 2021)

06.07.2020

06.08.2020 00:00

Başvuracak gençlerin üniversiteden 2019 Haziran ve sonrasında mezun olmuş ve daha önce tam zamanlı bir işte çalışmamış olması gerekmektedir. Genel başvuru kriterleri ve pozisyonlar hakkında gerekli şartları aşağıda görebilirsiniz.

 

Formu doldurmaya başlamadan önce aşağıdaki bilgileri ve başvuru kriterlerini DİKKATLE okumanızı rica ederiz.

 

İlk Fırsat programı kapsamında açılan pozisyonlardan sadece 1 pozisyona başvuru yapabilirsiniz.

 

Başvuru için gerekli kriterler:

 

Tohum Otizm Vakfı’nın İlk Fırsat tarafından desteklenen bu pozisyonlar başvuracak adayların aşağıdaki kriterleri karşılamaları beklenmektedir:

 

 • Herhangi bir devlet üniversitesinden 2019 Haziran ayı ve sonrasında mezun olmuş olması
 • Diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/ 100'lük sistemde 65 puan ve üzeri olması
 • Daha önce tam zamanlı bir işte çalışmamış olması (Stajlar bu kapsamda değildir)
 • İlk Fırsat’a başvuru tarihinde 20 yaşından gün almış, 25 yaşından gün almamış olması (1 Ocak 1996-31 Aralık 2000 arasında doğanlar)
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
 • Programa katkıda bulunabilecek ve yararlanabilecek niteliklere sahip olması
 • 12 ay boyunca programa katılıp, tam zamanlı olarak Tohum Otizm Vakfı için çalışmaya taahhüt etmesi
 • 12 ay boyunca İlk Fırsat Akademisi kapsamında sunulan eğitim programlarına katılım sağlaması

 

Pozisyon Hakkında Bilgi:

 

İlgili pozisyonun çalışma lokasyonu İSTANBUL ilidir.

 

(Başvurular yalnızca bu sayfada yer alan online formlar üzerinden gerçekleştirilecektir)

 

Bilgi Teknolojileri Sorumlusu

 • Tercihen üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun
 • Tercihen MS Office programları ve diğer bilgisayar programlarına hakim
 • İş disiplini ve sorumluluk sahibi
 • Analitik düşünebilen
 • Araştırmacı ve  yaratıcı, yenilikçi uygulamaları hayata geçirme isteği olan,
 • Değişime açık, uyumlu

 adayların başvurularını bekliyoruz.

 

İş Tanımı:

 

Bilgi Teknolojileri Sorumlusu Donanım ve Yazılım İşleri:

 • Merkez ve okuldaki bilgisayar donanımlarının bakımının yapılması, sorunların giderilmesi, yedeklemelerin izlenmesi
 • Envanter sisteminin kurulması ve güncel tutulması için gerekli yönetmeliklerin oluşturulmasına destek verilmesi, elektronik arşiv sisteminin kurulması ve personele bu konuda eğitim verilmesi
 • İşe girişi ve çıkışı yapılan kişilerin e-posta hesaplarının açılması ve kapatılması işlemlerinin yapılması, geri dönüşüm sürecinin takip edilmesi, Microsoft Office 365 sürecinin koordine edilmesi ve işlerin tedarikçi firmayla birlikte yürütülmesi, lisans süreçlerini ve sözleşmelerini takip edilmesi
 • Sunucu/istemci, ağ altyapısı ve kullanıcılara yönelik bilgi güvenliği politikalarının belirlenmesine destek verilmesi, belirlenen politikaların uygulanması ve yönetilmesi
 • Veri güvenliğinin sağlanması amacıyla yedekleme, iş sürekliliği, anti virüs ve benzeri konulara ilişkin çalışmaların planlanması, devreye alınması ve yürütülmesi
 • Veri ve ses iletişimi alt yapısına ilişkin sistemlerin topoloji, yazılım / donanım konfigürasyonu, güvenlik ve teknik politikalarının oluşturulması politikalarına destek verilmesi, kurulan sistemlerin yönetilmesi
 • Devreye alınması planlanan BT çözümleri için ağ altyapısı, sunucu ve istemci kurulumlarının yapılması, mevcut sistemlerin kesintisiz ve yüksek performansta çalışması amacıyla gerekli önlemlerin alınması, diğer sistemlerle entegrasyon faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Web site süreçlerine destek olunması
 • Help Deskek’e iletilen son kullanıcı sorunlarının çözülmesi ve destek olunması

Operasyonel İşler:

 • Bilgi teknolojileri alanındaki ihtiyaçlar doğrultunda araştırma yapılarak kaynak geliştirme bölümünden destek istenmesi, bağış alınamıyorsa teklif alınması ve yöneticiye sunulması
 • CRM sisteminin ihtiyaç analizlerinin yapılması, ilgili danışman ve bölümler arası iletişimin kurulması, ilgili bölümler ile çalışarak veri girişlerinin yapılmasını ve verilerin güncelliğinin sağlanması, dokümantasyonların yapılması

 

İlk Fırsat Programı Hakkında

 

Esas Sosyal tarafından geliştirilen ve STK’larla iş birliği içinde hayata geçirilen İlk Fırsat Programı, üniversite eğitimini yeni tamamlamış, başarılı gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde sivil toplum kuruluşlarında (STK) deneyim kazanmalarını desteklemektedir.  

 

Tohum Otizm Vakfı bu program kapsamında iş birliği yapılan kuruluşlardan biridir. Yukarıdaki pozisyona iş başvurusu yapan ve seçilen genç katılımcı, Tohum Otizm Vakfı'nda 12 ay boyunca iş başı eğitim, tam zamanlı çalışma deneyimi kazanacak ve kurum için eğitim programlarından yararlanacaktır.

 

Buna ek olarak, genç katılımcı İlk Fırsat tarafından organize edilen farklı etkinlikler, eğitimler ve mentorluk desteklerinden oluşan İlk Fırsat Akademisi’nden yararlanacak ve böylece okuldan işe geçiş süreçlerinde desteklenmiş olacaktır.

 

Programı tamamlayan gençler hem çalıştıkları kurum, hem de İlk Fırsat Programı’ndan referans mektubu ve katılım belgesi alma hakkına sahip olacaktır. İlk Fırsat Programı hakkında bilgi için: http://bit.ly/2fc3ZHF

Tümü

Üniversite

-Devlet Üniversitesi

-Tümü

-Tümü

-Tümü