• Form Açıklaması

 • Temel Bilgiler

 • Başvuru Formu

 • Başvuru Belgeleri

Temel Bilgiler

Türk Eğitim Vakfı Finans ve Muhasebe Sorumlusu

1 Yıl (2 Kasım 2020- 28 Ekim 2021)

06.07.2020

06.08.2020 00:00

Başvuracak gençlerin üniversiteden 2019 Haziran ve sonrasında mezun olmuş ve daha önce tam zamanlı bir işte çalışmamış olması gerekmektedir. Genel başvuru kriterleri ve pozisyonlar hakkında gerekli şartları aşağıda görebilirsiniz.

 

Formu doldurmaya başlamadan önce aşağıdaki bilgileri ve başvuru kriterlerini DİKKATLE okumanızı rica ederiz.

 

İlk Fırsat programı kapsamında açılan pozisyonlardan sadece 1 pozisyona başvuru yapabilirsiniz.

 

Başvuru için gerekli kriterler:

 

Türk Eğitim Vakfı’nın İlk Fırsat tarafından desteklenen bu pozisyonlar başvuracak adayların aşağıdaki kriterleri karşılamaları beklenmektedir:

 

 • Herhangi bir devlet üniversitesinden 2019 Haziran ayı ve sonrasında mezun olmuş olması
 • Diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/ 100'lük sistemde 65 puan ve üzeri olması
 • Daha önce tam zamanlı bir işte çalışmamış olması (Stajlar bu kapsamda değildir)
 • İlk Fırsat’a başvuru tarihinde 20 yaşından gün almış, 25 yaşından gün almamış olması (1 Ocak 1996-31 Aralık 2000 arasında doğanlar)
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
 • Programa katkıda bulunabilecek ve yararlanabilecek niteliklere sahip olması
 • 12 ay boyunca programa katılıp, tam zamanlı olarak Türk Eğitim Vakfı için çalışmaya taahhüt etmesi
 • 12 ay boyunca İlk Fırsat Akademisi kapsamında sunulan eğitim programlarına katılım sağlaması

 

Pozisyon Hakkında Bilgi:

 

İlgili pozisyonun çalışma lokasyonu İSTANBUL ilidir.

 

(Başvurular yalnızca bu sayfada yer alan online formlar üzerinden gerçekleştirilecektir)

 

Finans ve Muhasebe Sorumlusu

 

 • Tercihen üniversitelerin Muhasebe, Finans ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine ait bölümlerinden mezun
 • Daha önce Muhasebe veya Finans bölümünde staj yapmış
 • Kariyerine Muhasebe veya Finans alanında devam etmek isteyen
 • MS Office Programlarını başlangıç seviyesinde kullanabilen
 • Sözlü ve yazılı iletişimi güçlü
 • Hızlı öğrenebilen ve aynı anda farklı işlere odaklanabilen
 • Sonuç odaklı ve takipçi olan
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • Analitik düşünebilen

 

adayların başvurularını bekliyoruz.

 

İş Tanımı:

 

 • Fatura, masraf formu ve benzeri resmi evrakın mevzuata, sözleşmeye, eklerine veya şekil/usul şartlarına göre kontrollerinin ve muhasebe kayıtlarının yapılması ve takibi,
 • Sorumlu sıfatıyla KDV beyannamesinin ve benzeri bildirimlerin hazırlanmasına destek verilmesi
 • Satıcı ve diğer cari hesapların izlenmesi, mutabakatlarının yapılması ve haftalık ödemelerinin gerçekleştirilmesine destek verilmesi
 • Sabit kıymetlerin, proje ve yatırımların ERP’ye tanımlanması
 • Aylık fiş dökümlerinin ilgili evraklara takılmasına destek verilmesi
 • Dönemsel denetim çalışmalarına destek verilmesi
 • Tüm ödemelerin: Tedarikçilere ödemeler, personel avansları, öğrencilerden alınan depozito iadeleri, personel maaşları, geçici vergi, kurumlar vergisi, KDV1, sorumlu sıfatı ile KDV2, muhtasar ödemelerinin, SGK ödemelerinin ve diğer ödemelerin mizan ile uygunluğunun sağlanarak, ödeme talimatlarının yazılmasına destek verilmesi
 • Ödeme talimatlarının ilgili bankalara iletilmesi
 • Öğrencilerden gerçekleşen tahsilatların takibi ve gerekli banka kayıtlarının atılması
 • Alıcı, satıcı ve diğer cari hesapların izlenmesi, mutabakatlarının yapılması ve haftalık ödemelerinin gerçekleştirilmesine destek verilmesi
 • Aylık fiş dökümlerinin ilgili evraklara takılmasına destek verilmesi
 • Bankadan otomatik olarak ödenen faturaların nakit akışının takibi
 • İhtiyaç olduğunda diğer günlük işlemlere destek verilmesi

 

İlk Fırsat Programı Hakkında

 

Esas Sosyal tarafından geliştirilen ve STK’larla iş birliği içinde hayata geçirilen İlk Fırsat Programı, üniversite eğitimini yeni tamamlamış, başarılı gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde sivil toplum kuruluşlarında (STK) deneyim kazanmalarını desteklemektedir.  

 

Türk Eğitim Vakfı bu program kapsamında iş birliği yapılan kuruluşlardan biridir. Yukarıdaki pozisyona iş başvurusu yapan ve seçilen genç katılımcı, Türk Eğitim Vakfı’nda 12 ay boyunca iş başı eğitim, tam zamanlı çalışma deneyimi kazanacak ve kurum için eğitim programlarından yararlanacaktır.

 

Buna ek olarak, genç katılımcı İlk Fırsat tarafından organize edilen farklı etkinlikler, eğitimler ve mentorluk desteklerinden oluşan İlk Fırsat Akademisi’nden yararlanacak ve böylece okuldan işe geçiş süreçlerinde desteklenmiş olacaktır.

 

Programı tamamlayan gençler hem çalıştıkları kurum, hem de İlk Fırsat Programı’ndan referans mektubu ve katılım belgesi alma hakkına sahip olacaktır. İlk Fırsat Programı hakkında bilgi için: http://bit.ly/2fc3ZHF

Tümü

Üniversite

-Devlet Üniversitesi

-Tümü

-Tümü

-Tümü