Vakıf, 1974 yılında İzmir’de Durmuş Yaşar tarafından, kamu hizmetlerine katkı ve fertle devlet bütünleşmesini pekiştirme amacıyla kurulmuştur. Eğitim, kültür ve sanat konularında topluma katkı sağlayan Vakıf,Vakfı eğitim alanında; üniversitelerde, yüksek ve orta öğretim kurumlarında okuyan, yetenekli, çalışkan, başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı olan öğrencilere tamemen karşılıksız burs vermektedir. Bugüne kadar 6000’e yakın öğrenciye burs vererek eğitimlerine destek olmuştur.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın önde gelen amacı Türkiye’nin en önemli kaynağı olan gençlerimizin eğitimine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda üniversitelerde yüksek lisans, lisans, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anadolu meslek, teknik ve endüstri meslek liselerinde okuyan yetenekli, çalışkan, başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı öğrencilere, Vakfın Öğrenci Burs Yönetmeliği çerçevesinde tamamen karşılıksız burs verilmektedir. Bugüne kadar 6000’e yakın öğrencinin eğitimine katkıda bulunulmuştur. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı bir yandan gençlerin eğitimi ve yetiştirilmesi başta olmak üzere eğitim alanında çeşitli hizmetleri ve yatırımları gerçekleştirmeyi, diğer yandan kültür ve sanatımızın tanıtılması, yaygınlaştırılması ve çağdaş elemanlar ile zenginleştirilmesine ve bütünüyle nesilden nesile intikalinin sağlanmasına katkıda bulunmayı, gerek bu hizmetlerin yürütülmesinde ve gerek Türk toplumunun geleceğinde Atatürk düşünce ve ilkelerinin rehberliğini hakim kılan çalışmalar yapmayı amaç edinen bir kuruluştur.

Daha fazla bilgi için: http://yasarvakfi.org.tr/anasayfa