Türkiye Teknoloji Takımı

İstanbul
2000
Yürütmekte oldukları proje ve çalışmalarla, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesine yönelik katkı sağlamayı hedefliyorlar.

Yetenekli gençlerin ve her yaş grubundan insanların teknoloji geliştirilmesi süreçlerine katılmalarını sağlamak; stratejik önemi, yüksek katma değeri ya da küresel rekabet koşulları gereğince milli ve özgün olarak üretilmesi öncelikli olan ürün, sistem ve bileşenlerin üretilmesine dönük girişim, araştırma-geliştirme, proje ve faaliyetleri yapmak ve desteklemek; yetenekli gençleri tespit etmek ve eğitmek; teknoloji alanında girişimcilik kültürünün gelişmesine ve bütün bu alanlarda yapılacak bilimsel çalışmalara katkıda bulunmaktır.

Daha fazla bilgi için: http://turkiyeteknolojitakimi.org/