Türkiye Kojenerasyon Derneği

İstanbul
1998
Dünyanın enerji üretim yöntemi olan Birleşik Isı Ve Güç Üretimi kısa adıyla Kojenerasyon Teknolojileri alanında çalışır.

Daha fazla bilgi için: http://kojenturk.org/tr