Türk Kadınları Kültür Derneği

Ankara
1966
Samiha Ayverdi tarafından kurulmuş olup tüm üniversite öğrencilerine burs vermektedir.

Daha fazla bilgi için: https://turkkad.org/