Şirin-Ahmet Tekeli Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı

İstanbul
2010
Hukuk öğrencisi (lisans- lisansüstü veya doktora vb) veya hukuk alanında faaliyet gösteren kadınlara destek olmaktadır.

Daha fazla bilgi için: http://www.kahudev.com/index.php