‘’Işığını Geleceğe Yansıt!’’ sloganıyla 2015 yılının Mayıs ayında başlayan vakıf faaliyetlerimizin çıkış noktasını destekçilerimiz oluşturmuştur. Öğrencilere burs ve sosyal aktivitelerde yer alma imkanı sunduğumuz vakfımız bu amaç doğrultusunda kurulmuştur. Hedefimiz, eğitim alan öğrencilerimizin her daim yanında olmaktır.

Kuruluşundan bu yana üç yılda 191 mezun veren Sinop Eğitim Vakfı büyüyerek mezun öğrenci sayısını artırma yolunda ilerliyor. Hedefleri, eğitim alan öğrencilerinin her daim yanında olmaktır. Birçok öğrenciye maddi anlamda destek sağlamaktadır.

Daha fazla bilgi için: http://www.sinopegitimvakfi.org.tr/