Sağlık Ve Sosyal Yardım Vakfı

Ankara
1983
Herkese eşit, dengeli ve koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini etkili bir biçimde sunmayı amaçlamaktadır.

Daha fazla bilgi için: #