Dernek, maddi anlamda öğrencilere destek sağlamaktadır. Dernek tarafından verilen burslar karşılıksızdır. Burs her akademik yıl içerisinde en fazla dokuz ay boyunca ödenmektedir.

Dernek, maddi desteğe ihtiyacı olan ODTÜ öğrencilerine (lisansüstü öğrencilerini kapsamaz) belirlenen ölçütler içinde burs vermektedir. Dernek hedefleri doğrultusunda, çağdaş değerleri savunan bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktadır. ODTÜ’nün yetersiz kaldığı durumlarda, barınma gereksinimi olan öğrenciler için, ev ve yurt mekânları oluşturmak, bu konuda destek olmak, Dernek üyeleri arasında dayanışmanın gereği olarak, bir üyenin vefatı ya da mağduriyeti gibi özel koşullarda, öğrenim çağındaki çocuklarına, gerekli hallerde destek olmaktadır.

Daha fazla bilgi için: https://www.odtumd.org.tr/