Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı

İstanbul
1986
M.E.B KASEV 1986 yılı ile daha sonraki yıllarda zaruri nedenler dolayısıyla senet değişikliklerinde belirtildiği gibi amaç ve çalışmalarını belirleyen, misyonu özetle “İnsana Hizmet, Ülkeye Katkı”dır. Bu çerçevede insan eksenli bir STK olarak ülkemizde öncelikle; öğretmenlere, emekli öğretmenlere ve ülke yaşlılarına hizmet görevleri vardır. Önem sırasıyla sağlık, sağlık eğitimi, sosyal hizmet, yaşlıya hizmet, yaşlılık hizmetleri, ülkede yaşlıya hizmetin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

KASEV (Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı) 1986 yılında kurulmuş ve o tarihte faaliyette olan Milli Eğitim Bakanlığı Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezini kalkındırmak, geliştirmek amacıyla Başhekim Sayın Kamil Çetin ORALER’in öncülüğünde kurulmuştur. Vakfın kurulduğunda amacı; sadece Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezinden hizmet alan öğretmen, öğrenci, Milli Eğitim mensuplarına sağlık hizmeti vermek, okul-öğrenci sağlığı çalışmaları yapmak ve bunları desteklemek idi. 23 Mayıs 1980 tarihinde açılan Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi o dönemde her geçen yıl daha aktif hale gelerek, sadece Milli Eğitim camiasına değil bütün hasta vatandaşlara sağlık hizmeti vermiştir.

Daha fazla bilgi için: http://kasev.org/tasarim/kasev/default.asp