Bursa Sağlık Ve Eğitim Gönüllüleri Derneği

Bursa
-
Sağlık ve Eğitimde başarılı öğrencilere, eğitimcilere burs, kredi, araştırma-geliştirme için maddi-manevi destek verir.

Dernek, Sağlık ve eğitim hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi, bina, malzeme temini ile katılan tüm unsurların daha iyi hizmet almalarını , yaşam kalitelerini artırmayı sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Daha fazla bilgi için: http://www.busader.org.tr/