Ardahan Posof Kültür, Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği

İstanbul
1996
Posof'ta ikamet eden öğrenciler ve dernek üyelerinin üniversitede okuyan, ihtiyaç sahibi öğrencilerine burs vermektedir.

Ardahan Posof Kültür, dayanışma ve yardımlaşma derneği 1996 yılında, çok güç imkanlar dahilinde mülkiyeti derneğe ait olarak kurulmuş olup amacı; hemşehrilerine sosyal ortam hazırlamak, birlik ve beraberliği pekiştirmek ve yardımlaşma duygularını yaşatmaktır. Posof yöresine ait, örf adet kültür gelenek ve göreneklerini hep birlikte yaşamak ve yaşatmaktır.

Daha fazla bilgi için: http://www.posofdernegi.com/