Aliağa’da öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerden burs başvurusu alan ticaret odası.

Aliağa Ticaret Odası, Aliağa’da ikamet eden ya da Aliağa’da öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerden burs başvurusu almaktadır. Oda, her yıl üniversite (Devlet okullarında örgün eğitim alan önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) öğrencilerine katkıda bulunmak amacıyla karşılıksız olarak burs vermektedir. Burs verilecek dönemde kaç yeni öğrenciye burs verileceği ve bursun miktarı, her yıl Oda Meclisi tarafından tespit edilir.

Daha fazla bilgi için: https://alto.org.tr