E-Bursum ve Sosyal Etki

Eğitimin hayatımızdaki en önemli etkenlerden biri olduğunun bilinci içerisinde hareket ediyoruz. Eğitim yolunda yapılan ölçümleri önemli buluyoruz. Bu bağlamda daha etkili sonuçlar oluşturmak adına E-Bursum olarak bursun öğrencilerin sosyal becerileri, aile ilişkileri, eğitim hayatları, kişisel gelişimleri üzerindeki etkiyi ölçüyoruz.


Aynı zamanda E-Bursum üzerinden yapılan online mentorluk programının sosyal etkisinin ölçümü ile hayatlarında bir rehber olmasının öğrencilerin hayatlarında yarattığı sosyal faydanın ölçülmesini hedefliyoruz.


Bu ölçümler ile hem toplumsal sosyal etki arşivi oluşturmayı hedefliyor hem de Sivil Toplum dünyasının daha demokratik olması yolunda atılan adımların daha etkili olması için çaba sarf ediyoruz.


Ölçümlemeyi yaparken Rosenberg benlik saygısı ölçeğinden, anketlerden ve odak gruplardan yararlanıyoruz.