E-Bursum Toplumsal Eşitlikçi Fayda Protokolü

Toplumsal eşitlikçi fayda metni;

 

“Eğitimde fırsat eşitsizliğini asgari düzeye indirmek amacıyla verilen bursların toplum nezdinde yarattığı bilincin ve etkinin farkındayız ve bu bilincin toplumun her kesiminde yaratılması için aşağıda belirtilen değerleri kabul ettiğimizi beyan ederiz.”

 

  • Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin ilgili burs formunda belirtilen şartları taşıması halinde ırk, renk, din, dil, yaş, cinsiyet, cinsel eğilim ve yürürlükteki yasalar tarafından korunan diğer etkenlerden bağımsız bir seçim süreci gerçekleştirileceğini,

  • Öğrencilerin özel yaşamlarını sorgulamadan veyahut baskı altına almadan, özel yaşamlarına kayıtsız ve şartsız saygı duyulacağını,

  • Herhangi bir nedenden ötürü bursu kesilen öğrenciye, nedeni ile birlikte istenirse bilgi verileceğini,

  • Öğrenci bilgilerinin kanunlara uyacak şekilde gizli ve güvenli tutulacağını,

  • Mülakat yapılacak öğrencilere karşı tutumun iyi niyetli, dahil edici, yapıcı ve şiddetsiz iletişim şeklinde olacağını,

  • Bünyemizde burs alan öğrenciler ile gerçekleştirilecek faaliyetlerin topluma katkı bilincini arttırmaya yönelik olacağını,

  • Gerçekleştirilecek faaliyetlerin öğrencilerin akademik başarılarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde olacağını beyan ederiz.

 

E-Bursum olarak burs sisteminin daha eşitlikçi ve demokratik olması yolunda attığımız adımlarla sistemimizde yer alan her burs veren destekçinin Toplumsal Eşitlikçi Fayda Protokolünü kabul ettiğini bildirir, daha eşitlikçi faydaya yönelik daha geniş adımlar atmalarını dileriz.