E-Bursum Değerlerimiz

  • 1) Eşitlikçi
  • Tüm paydaş ve faydalanıcılara eşitlikçi davranır.
  • 2) Güvenilir
  • Tüm paydaş ve faydalanıcılarda güven uyandırır.
  • 3) Şeffaflık
  • Önem arz eden bilgi ve verileri ulaşılabilir kılar.
  • 4) İnovatif
  • Atılan her adımda ve geliştirilen çözümlerde inovasyonu odak noktasına alır.
  • 5) Toplumsal Fayda Odaklı
  • Sosyal faydayı temel alıp, gelişmesi için çaba sarf edilir.